Adiunkt w Katedrze Surowców
Energetycznych, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, AGH w
Krakowie, zajmuje się rozwojem technologii pomp ciepła w Centrum
Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii WGGiOŚ AGH w Miękini.