Główny Projektant Pomp Ciepła w firmie Corab S.A. oraz Adiunkt na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Od 2011 roku zajmuje się projektowaniem układów chłodniczych oraz wieloźródłowymi systemami opartymi o pompy ciepła. Współautor zwycięskiego projektu w ramach konkursu „Ciepłownia Przyszłości”. Kierownik trzech projektów badawczych dotyczących pomp ciepła, finansowanych przez NCBiR: „Lokalny Dok Energetyczny” i „Magazynowanie Ciepła i Chłodu” Strumień I oraz II. Swoje doświadczenie uzyskał budując Laboratorium Zrównoważonych Systemów Energetycznych Politechniki Warszawskiej, pełniąc rolę Głównego Energetyka w Centrum Badawczym Konwersja Energii i Źródła Odnawialne IMP PAN oraz Kierownika Działu B+R w firmie Euros Energy Sp. z o. o. Obecnie rozwija Dział Badawczo – Rozwojowy oraz kreuje portfolio pomp ciepła woda-woda w firmie Corab S.A.